Filastrocche Milanesi: Tu bili’ bili’ bilo’

Tutti voi: 1220

Tu bilì bilì bilò

dam i legn de fa el falò

el falò l’è gianmò faa

cont i legn de l’an pasàa

tu bilì bilì bilò.