Filastrocche Milanesi: Auli' Ule' Filastrocche Milanesi: Auli' Ule'

Filastrocche Milanesi: Auli’ Ule’

Tutti voi: 705

Aulì, ulè che ta musee

che ta profita lusinghee

tulilèm, blèm, blom

tulilèm, blèm blam